Curs dedicat a la gestió dels diferents projectes que es realitzen al centre.

Con este curso podeís repasar la materia QUIMICA PARA LA PRUEBA  PAU.

Esta dividida por bloques y temas.